Zulfa, W., & Masruchan, M. (2021). Interrelasi Teks Tafsir dan Budaya Jawa dalam Kitab Faidl Al-Rahman Karya Kiai Sholeh Darat. An-Nisa’: Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman, 14(2), 185 - 202. https://doi.org/10.35719/annisa.v14i2.65