ZULFA, W.; MASRUCHAN, M. Interrelasi Teks Tafsir dan Budaya Jawa dalam Kitab Faidl Al-Rahman Karya Kiai Sholeh Darat. An-Nisa’: Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman, v. 14, n. 2, p. 185 - 202, 24 Dec. 2021.