Zulfa, Wildana, and Masruchan Masruchan. 2021. “Interrelasi Teks Tafsir Dan Budaya Jawa Dalam Kitab Faidl Al-Rahman Karya Kiai Sholeh Darat”. An-Nisa’: Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman 14 (2):185 - 202. https://doi.org/10.35719/annisa.v14i2.65.