Zulfa, W., and M. Masruchan. “Interrelasi Teks Tafsir Dan Budaya Jawa Dalam Kitab Faidl Al-Rahman Karya Kiai Sholeh Darat”. An-Nisa’: Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman, vol. 14, no. 2, Dec. 2021, pp. 185 -02, doi:10.35719/annisa.v14i2.65.